Předpis 485/2005 Sb.

Citace485/2005 Sb.
NázevVyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
Částka169 (15. 12. 2005)
Účinnostod 15. 12. 2005, zrušeno dnem 12. 4. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
94/2011rušíNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání 
Vztahuje se k
127/2005na základěZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 


ISP (příhlásit)