Předpis 436/2017 Sb.

Citace436/2017 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Částka156 (15. 12. 2017)
Účinnostod 15. 12. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
79/2013novelizujeVyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
Vztahuje se k
50/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
537/2006??Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
373/2011na základěZákon o specifických zdravotních službách 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
79/2013??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
79/2013??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
79/2013??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
Vztahováno k
79/2013??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 


ISP (příhlásit)