Předpis 41/1953 Sb.

Citace41/1953 Sb.
NázevZákon o peněžní reformě
Částka25 (30. 5. 1953)
Účinnostod 1. 6. 1953
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
716 Vládní návrh zákona o peněžní reformě.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1945novelizujeDekret presidenta republiky o obnovení československé měny 
95/1945novelizujeDekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů 
141/1947novelizujeZákon o likvidačním fondu měnovém 
39/1948rušíZákon o platidlech československé měny 
55/1950novelizujeZákon o užívání a změně jména a příjmení 
Derogace pasivní
25/1961novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.1
175/1988novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé1
130/1989novelizujeZákon o Státní bance československé2
22/1992novelizujeZákon o Státní bance československé3
Vztahuje se k
39/1948??Zákon o platidlech československé měny 
Vztahováno k
43/1953??Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy 
45/1953??Vyhláška o vydávání peněz vzoru 1953 
7/1954??Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz 
18/1954??Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení 
34/1954??Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějící na československé koruny starých peněz v poměru k cizině 
35/1954??Vládní nařízení o pamětních mincích 
47/1957??Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs 
48/1957??Vyhláška o vydání mincí 1 Kčs 
77/1958??Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 
17/1960??Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č.7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz 
48/1960??Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953 
25/1961??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. 
25/1961??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. 
33/1961??Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 
131/1961??Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru 
43/1962??Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953 
110/1962??Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953 
27/1963??Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích 
28/1963??Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 50 haléřích 
27/1965??Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. Výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou 
105/1965??Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs 
106/1965??Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs 
61/1966??Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun - VELKÁ MORAVA - 1100 LET - 
30/1967??Vyhláška ministerstva financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 
101/1969??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání 
21/1970??Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné dvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla 
45/1970??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou 
23/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs 
24/1971??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs 
31/1971??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa 
124/1971??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a Pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa 
125/1971??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961 
20/1972??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 
61/1972??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs 
62/1972??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs 
63/1972??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs 
3/1973??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu 
78/1973??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna 
108/1973??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs 
109/1973??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs 
12/1974??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany 
82/1974??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974 
114/1974??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského 
48/1975??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna 
131/1975??Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích 
47/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále 
125/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. Výročí narození Viktora Kaplana 
164/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára 
17/1977??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara 
33/1977??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977 
66/1977??Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961 
105/1977??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého 
11/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka 
42/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici 
101/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978 
102/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí Karla IV. 
124/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962 
3/1979??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta 
50/1979??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa 
139/1979??Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963 
13/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře 
56/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980 
128/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala 
176/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí úmrtí Ludovíta Štúra 
38/1981??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru 
39/1981??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela 
106/1981??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta 
54/1982??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec 
113/1982??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe 
5/1983??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška 
6/1983??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky 
98/1983??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla 
16/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela 
52/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. Výročí narození Jana Nerudy 
66/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého 
126/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. Výročí narození Jána Hollého 
3/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína 
4/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji 
30/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 
31/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla 
70/1985??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs 
71/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs 
7/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče 
36/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs 
44/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 
33/1987??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady 
34/1987??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského 
35/1987??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici 
68/1987??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs 
8/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 
55/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavbě poštovních známek PRAGA 1988 
56/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské 
57/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka 
58/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace 
59/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky 
122/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs 
175/1988??Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé 
175/1988??Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé 
39/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno 
40/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939 
79/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs 
130/1989??Zákon o Státní bance československé 
130/1989??Zákon o Státní bance československé 
138/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka 
139/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého 
142/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs 
174/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích 
231/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
22/1992??Zákon o Státní bance československé 
22/1992??Zákon o Státní bance československé 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
600/1992??Zákon o cenných papírech 


ISP (příhlásit)