Předpis 55/1950 Sb.

Citace55/1950 Sb.
NázevZákon o užívání a změně jména a příjmení
Částka27 (3. 6. 1950)
Účinnostod 3. 7. 1950, zrušeno dnem 1. 7. 2001
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
451 Vládní návrh zákona o užívání a změně jména a příjmení.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
41/1953novelizujeZákon o peněžní reformě1
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2
162/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)3
301/2000rušíZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů4


ISP (příhlásit)