Předpis 394/2004 Sb.

Citace394/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky
Částka129 (1. 7. 2004)
Účinnostod 1. 7. 2004, zrušeno dnem 1. 7. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
189/2009rušíVyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) 


ISP (příhlásit)