Předpis 35/2021 Sb.

Citace35/2021 Sb.
NázevZákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Částka17 (3. 2. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
575 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 


ISP (příhlásit)