Předpis 329/2019 Sb.

Citace329/2019 Sb.
NázevVyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Částka139 (10. 12. 2019)
Účinnostod 1. 1. 2020

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/2008novelizujeVyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 
415/2017rušíVyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů 
Derogace pasivní
522/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. 
421/2022novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
471/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) 
378/2007na základěZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
54/2008??Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 
54/2008??Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 
85/2008??Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 
111/2009??Zákon o základních registrech 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
463/2013??Nařízení vlády o seznamech návykových látek 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
415/2017??Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů 
Vztahováno k
123/2006??Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 
84/2008??Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 
236/2015??Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 
25/2020??Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 
53/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 
53/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 
522/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. 
522/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. 
421/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
421/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
458/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
458/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)