Předpis 85/2008 Sb.

Citace85/2008 Sb.
NázevVyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Částka25 (11. 3. 2008)
Účinnostod 11. 3. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
75/1998rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 
Derogace pasivní
270/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 
Vztahuje se k
378/2007na základěZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 


ISP (příhlásit)