Předpis 327/2004 Sb.

Citace327/2004 Sb.
NázevVyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Částka107 (31. 5. 2004)
Účinnostod 31. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 11. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
90/2002rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
Derogace pasivní
33/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
327/2012rušíVyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
449/2001??Zákon o myslivosti 
90/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
120/2002??Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
33/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
Vztahováno k
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
197/2005??Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
479/2009??Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor 
33/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
33/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
33/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
327/2012??Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)