Předpis 319/2011 Sb.

Citace319/2011 Sb.
NázevVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatřeních
Částka112 (31. 10. 2011)
Účinnostod 1. 11. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
164/2001na základěZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
103/2003??Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)