Předpis 316/2023 Sb.

Citace316/2023 Sb.
NázevVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024
Částka147 (20. 10. 2023)
Účinnostod 1. 1. 2024

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
266/1994??Zákon o dráhách 
89/1995na základěZákon o státní statistické službě 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
243/2000??Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
262/2006??Zákon zákoník práce 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
441/2013??Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)