Předpis 300/2005 Sb.

Citace300/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
Částka106 (25. 7. 2005)
Účinnostod 1. 8. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1992novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
Vztahuje se k
44/1988na základěZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
99/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
99/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 


ISP (příhlásit)