Předpis 283/2023 Sb.

Citace283/2023 Sb.
NázevVyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
Částka133 (22. 9. 2023)
Účinnostod 1. 10. 2023

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
541/2020??Zákon o odpadech 
541/2020na základěZákon o odpadech 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)