Předpis 236/1998 Sb.

Citace236/1998 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
Částka81 (19. 10. 1998)
Účinnostod 1. 4. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
26/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 


ISP (příhlásit)