Předpis 8/1994 Sb.

Citace8/1994 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky Čekého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
Částka2 (20. 1. 1994)
Účinnostod 1. 3. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
26/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 


ISP (příhlásit)