Předpis 234/2004 Sb.

Citace234/2004 Sb.
NázevVyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Částka77 (30. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 1. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 


ISP (příhlásit)