Předpis 175/2011 Sb.

Citace175/2011 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Částka63 (29. 6. 2011)
Účinnostod 15. 7. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
450/2005novelizujeVyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)