Předpis 171/2016 Sb.

Citace171/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Částka65 (31. 5. 2016)
Účinnostod 31. 5. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
415/2012novelizujeVyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
201/2012na základěZákon o ochraně ovzduší 


ISP (příhlásit)