Předpis 406/2015 Sb.

Citace406/2015 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
Částka167 (28. 12. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
415/2012novelizujeVyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
201/2012na základěZákon o ochraně ovzduší 


ISP (příhlásit)