Předpis 150/1965 Sb.

Citace150/1965 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu
Částka61 (31. 12. 1965)
Účinnostod 1. 7. 1966, zrušeno dnem 13. 12. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
30/1965rušíZákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
4/1973novelizujeVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu 
542/2006rušíVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 


ISP (příhlásit)