Předpis 542/2006 Sb.

Citace542/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
Částka176 (13. 12. 2006)
Účinnostod 13. 12. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
148/1965rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu 
149/1965rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu 
150/1965rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu 
151/1965rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu 
163/1970rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu 
73/1971rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu 
74/1971rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu 
145/1973rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu 
47/1989rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin 
212/2001rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla 
214/2001rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné 
Vztahuje se k
2/1969na základěZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
406/2000na základěZákon o hospodaření energií 


ISP (příhlásit)