Předpis 140/2005 Sb.

Citace140/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky
Částka50 (15. 4. 2005)
Účinnostod 15. 4. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
120/1976vztah kVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993vztah kZákon o Ústavním soudu 
247/1995vztah kZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
150/2002vztah kZákon soudní řád správní 


ISP (příhlásit)