Předpis 114/2023 Sb.

Citace114/2023 Sb.
NázevVyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
Částka61 (28. 4. 2023)
Účinnostod 1. 5. 2023

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
268/2009??Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)