Předpis 104/1963 Sb.

Citace104/1963 Sb.
NázevZákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Částka58 (19. 12. 1963)
Účinnostod 19. 12. 1963, zrušeno dnem 8. 1. 1969
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
162 Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústav...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
7/1956rušíVládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu 
Derogace pasivní
2/1969rušíZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1


ISP (příhlásit)