Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

162

Společná zpráva

výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch /tisk 24-P/

Výbor pro plán a rozpočet projednal dne 27. listopadu a výbor ústavně právní dne 29. listopadu 1963 vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch /tisk 24-P/.

Oba výbory se usnesly, aby předložený vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění byl předložen Národnímu shromáždění jako vládní návrh zákona.

V podrobné rozpravě výbory předložený vládní návrh schválily a usnesly se provést v něm změny vyplývající z toho, že bude Národnímu shromáždění předložen jako vládní návrh zákona. S těmito úpravami doporučují oba výbory, aby Národní shromáždění vládní návrh zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch schválilo.

V Praze dne 29. listopadu 1963

Jozef Valo v. r.

František Kakos v.r.

předseda výboru pro plán

zpravodaj výboru pro plán

a rozpočet

a rozpočet

   

dr. V. Škoda v. r.

Jan Janulík v. r.

předseda výboru ústavně

zpravodaj výboru ústavně

právního

právního


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP