Předpis 103/2006 Sb.

Citace103/2006 Sb.
NázevVyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
Částka36 (31. 3. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006, zrušeno dnem 1. 10. 2015
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
224/2015rušíZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Vztahuje se k
59/2006na základěZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 


ISP (příhlásit)