Předpis 102/1951 Sb.

Citace102/1951 Sb.
NázevZákon o přebudování národního pojištění
Částka50 (27. 12. 1951)
Účinnostod 1. 1. 1952, zrušeno dnem 1. 1. 1957
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
596 Vládní návrh zákona o přebudování národního pojištění.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
70/1948rušíZákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení 
170/1949rušíVládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního a úrazového zaopatření 
Derogace pasivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců1
55/1956rušíZákon o sociálním zabezpečení2


ISP (příhlásit)