Předpis 266/2014 Sb.

Citace266/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
Částka108 (19. 11. 2014)
Účinnostod 19. 11. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
237 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 266/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/2013novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
376/2013rušíVyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu 
Vztahuje se k
310/2006??Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
229/2013??Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
229/2013??Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
229/2013??Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
376/2013??Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu 
376/2013??Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu 
Vztahováno k
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 


ISP (příhlásit)