Předpis 190/1999 Sb.

Citace190/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
Částka64 (2. 9. 1999)
Účinnostod 2. 9. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
96 Novela zákona o ochraně před alkoholismem
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 190/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
Derogace pasivní
379/2005rušíZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů1
Vztahuje se k
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
299/1997??Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
Vztahováno k
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
199/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)