Informace k bodu 125 / 92. schůze

Volební body

  1. 125.

    Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury [informace]