Informace k bodu 123 / 92. schůze

Volební body

  1. 123.

    Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky [informace]  

Usnesení VOK č. 111 (Dokument DOCX, 20 KB)