Informace k bodu 130 / 87. schůze

Volební body

  1. 130.

    Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury [informace]