Informace k bodu 128 / 87. schůze

Volební body

  1. 128.

    Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky [informace]  

Usnesení VOK č. 111 (Dokument DOCX, 20 KB)