Schválený pořad a stav projednávání 20. schůze

Od 3. 5. 2022 10:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 21. 3. 2023, 12:31

Přerušeno.


Zákony - prvé čtení

  1. 4.

    Návrh poslanců Jakuba Michálka, Věry Kovářové, Marka Výborného, Marka Bendy a Jana Jakoba na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení  

  2. 6.

    Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení  
    Písemné přihlášky do rozpravy k bodu (6)


Neprojednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze