Písemné přihlášky do rozpravy

20. schůze

  1. 6.

    Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/


obecná rozprava
1.Helena Válková
2.Jiří Strýček
3.Jan Hrnčíř
4.Jan Síla
5.Jan HrnčířISP (příhlásit)