Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 19 (7. prosince 2022)
č. 18 (23. listopadu 2022)

Zápisy z jednání

č. 18 (23. listopadu 2022)
č. 17 (2. listopadu 2022)

Usnesení

č. 114k návrhu doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění /kód Rady 12866/22, KOM(2022) 490 v konečném znění/ (23. listopadu 2022)
č. 113k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 27. října - 16. listopadu 2022 (23. listopadu 2022)
č. 112k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2679/98 /kód Rady 12573/22, KOM(2022) 459 v konečném znění/; k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o mimořádné postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu /kód Rady 12572/22, KOM(2022) 462 v konečném znění/; k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011, pokud jde o mimořádné postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu /kód Rady 12576/22, KOM(2022) 461 v konečném znění/ (23. listopadu 2022)
č. 111k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie /kód Rady 12711/22, KOM(2022) 453 v konečném znění/ (23. listopadu 2022)
č. 110k návrhuprováděcího rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku /kód Rady 12551/22, KOM(2022) 485 v konečném znění/ (23. listopadu 2022)

Semináře

European Democratic Academy (9. až 13. listopadu 2022)ISP (příhlásit)