Akce 30. ledna 2024

Semináře, konference a kulaté stoly

Seminář na téma "Zvýšení efektivity českého zdravotnictví a růstu českého hospodářství"
Seminář konaný pod záštitou předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Zdenky Němečkové Crkvenjaš se uskuteční v úterý 30. ledna 2024 od 9.00 hodin, v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.

Kulatý stůl s názvem "5G sítě – sněmovní summit"
Kulatý stůl, který pořádá poslanec Libor Turek pod záštitou předsedy hospodářského výboru Ivana Adamce, se uskuteční dne 30. ledna 2024 od 9 do 13 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, zasedací místnost č. A 22.

Konference "Bez sester to nejde: největší problémy a hledání řešení"
Konference pořádaná poslankyní Ivanou Mádlovou pod záštitou Výboru pro zdravotnictví PS PČR se koná 30. 1. 2024 od 10 hodin v místnosti J205, Sněmovní 1.

Kulatý stůl k tématu "Proč pěstouni a jejich děti potřebují služby OSPOD a doprovázejících organizací"
Kulatý stůl pořádaný poslankyní Pavlou Pivoňkou Vaňkovou se uskuteční od 10 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1; v místnosti A106 (zasedací místnost Dagmar Burešové).

Zpráva

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se zúčastní kulatého stolu na téma Postavení žen ve sportovním prostředí (30. 1. 2024)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 15 (30. ledna 2024) 
Petiční výbor
č. 31 (30. ledna 2024) 
Výbor pro obranu
č. 36 (30. ledna 2024) 
Zemědělský výbor
č. 31 (30. ledna 2024) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Zvýšení efektivity českého zdravotnictví a růstu českého hospodářství (30. ledna 2024) 
Výbor pro zdravotnictví
Bez sester to nejde – největší problémy a hledání řešení (30. ledna 2024) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

31. schůze ZEV (30. 1. 2024, 13:00 - 15:19)

Seminář

Zvýšení efektivity českého zdravotnictví a růstu českého hospodářství (30. 1. 2024, 9:00 - 12:05)

Proč pěstouni a jejich děti potřebují služby OSPOD a doprovázejících organizací (30. 1. 2024, 10:00 - 12:24)ISP (příhlásit)