Akce 21. ledna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 1 (21. ledna 2022) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 1 (21. ledna 2022) 



ISP (příhlásit)