Akce 20. ledna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 3 (20. ledna 2022) - neveřejné jednání 
Volební výbor
č. 3 (20. ledna 2022) 
Výbor pro bezpečnost
č. 3 (20. ledna 2022) 
Zahraniční výbor
č. 4 (20. ledna 2022) - vstup do PS pouze po prokázání bezinfekčnosti 
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
č. 1 (20. ledna 2022) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

3. schůze Volebního výboru (20. 1. 2022, 9:30 - 11:30)ISP (příhlásit)