Akce 20. ledna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 3 - neveřejné jednání (20. ledna 2022) 
Volební výbor
č. 3 (20. ledna 2022) 
Výbor pro bezpečnost
č. 3 (20. ledna 2022) 
Zahraniční výbor
č. 4 - Vstup do PS pouze po prokázání bezinfekčnosti (20. ledna 2022) 
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
č. 1 (20. ledna 2022) ISP (příhlásit)