Usnesení VB

č. 81k vyřazení neprojednaných bodů z pořadu 19. schůze, k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (6. března 2019) 
č. 82jednání „Úniky informací z vyšetřovacích spisů do médií" (21. března 2019) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, (21. března 2019) 
č. 84ke Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu v roce 2017 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2018 (sněmovní tisk 385). (21. března 2019) 
č. 85k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 281/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (21. března 2019) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (21. března 2019) 
č. 87k Aktuální informaci ředitele NÚKIB o bezpečnostní situaci v oblasti mobilního telefonování, zejména ve vztahu k problémům, do kterých se dostala společnost Apple a jejich aplikace, které jsou součástí operačního systému iOS. (21. března 2019) 
č. 88k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru a k dalším organizačním záležitostem (21. března 2019) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (4. dubna 2019) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 240. (4. dubna 2019) 
č. 91jednání „Výcvik leteckých záchranářů z řad Horské služby cestou Ministerstva vnitra". (4. dubna 2019) 
č. 92k návrhu termínů a pořadu příštích schůzí výboru a k návrhu přednesenému v bodu „Různé". (4. dubna 2019) 
č. 93k volbě místopředsedy výboru (2. května 2019) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisky 240/0 až 240/5. (2. května 2019) 
č. 95k návrhu termínů a pořadu příštích schůzí výboru a k bodu „Různé" (2. května 2019) 
č. 96k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisky 410 až 410/2 (2. května 2019) 
č. 97k volbě Mgr. Andrey Babišové členkou podvýboru pro vězeňství (3. května 2019) 
č. 98ke složení delegace pro zahraniční služební cestu výboru pro bezpečnost do Egyptské arabské republiky (16. května 2019) 
č. 99k bodu programu „Angažmá aktivních pracovníků bezpečnostních složek v politických stranách, uskupeních a jejich pracovních týmech". (21. května 2019) 
č. 100k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (21. května 2019) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)