Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 16 (25. srpna 2022)
č. 15 (23. června 2022)
č. 14 (14. června 2022)
č. 13 (9. června 2022)
č. 12 (31. května 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 15 (23. června 2022)
č. 14 (14. června 2022)

další

Usnesení

č. 57k termínu a pořadu příští schůze výboru Výbor pro bezpečnost po obecné a podrobné rozpravě (23. června 2022)
č. 56k projednání návrhu vlády na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (23. června 2022)
č. 55k termínu a pořadu příští schůze výboru (14. června 2022)
č. 54k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění zákona č. ./2022 Sb. (sněmovní tisk č. 243), projednání ve stavu legislativní nouze (14. června 2022)
č. 53k Informaci ministra vnitra ke komplexnímu strategickému migračnímu plánu (9. června 2022)

další

Semináře

Bezpečnost dodavatelského řetězce v sítích elektronických komunikací a další strategické infrastruktuře ČR (13. července 2022)

další
ISP (příhlásit)