Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 51veřejnosti nepřístupná; upravená (18. března 2021)
č. 51veřejnosti nepřístupné (18. března 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 50 (3. března 2021)
č. 44 (18. listopadu 2020)

další

Usnesení

č. 209k Informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o opatřeních přijatých pro zajištění regulérnosti voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021. (18. března 2021)
č. 206k vládním návrhům novel zákona o Policii České republiky (sněmovní tisky 642 a 983) (18. března 2021)
č. 208k bodu jednání „Informace ministra vnitra a policejního prezidenta k metodice zákroků proti osobám porušujícím krizová nařízení“ (18. března 2021)
č. 210k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (18. března 2021)
č. 207k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 690). (18. března 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 49neuskutečnění 49. schůze (18. února 2021)
č. 42neuskutečnění 42. schůze (6. října 2020)
č. 40o neuskutečnění 40. schůze (10. září 2020)
č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019)
č. 16 (13. prosince 2018)

další

Semináře

Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019)
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019)
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018)
Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)