Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 41veřejnosti nepřístupná (24. září 2020)
č. 40 (10. září 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 35 (6. dubna 2020)
č. 37 (14. května 2020)

další

Usnesení

č. 181k návrhu na zahraniční služební cestu výboru pro bezpečnost a podvýboru pro vězeňství na Slovensko ve dnech 21. až 23. září 2020 a k návrhu na složení delegace pro tuto cestu (10. září 2020)
č. 180k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (25. června 2020)
č. 122k přednesené informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o aktuální situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice (31. října 2019)
č. 179k reorganizaci Policie České republiky (25. června 2020)
č. 178k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisk 794. (25. června 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019)
č. 16 (13. prosince 2018)

další

Semináře

Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019)
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019)
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018)
Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)