Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 43přístupná pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021)
č. 42 (17. února 2021)
č. 41 (3. února 2021)
č. 40 (9. prosince 2020)
č. 39veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 42 (17. února 2021)
č. 41 (3. února 2021)

další

Usnesení

č. 206Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 954) (31. března 2021)
č. 205Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 870) (31. března 2021)
č. 204ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Doporučení členským státům ohledně jejich strategického plánu pro Společnou zemědělskou politiku (31. března 2021)
č. 203k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru do Uzbekistánu (17. února 2021)
č. 202Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdější předpisů (sněmovní tisk 864) (17. února 2021)

další

Semináře

Diskuse k zahrádkářskému zákonu (4. února 2020)
Řešení problematiky dvojí kvality potravin v novele zákona o potravinách (12. listopadu 2019)
Budoucnost naší krajiny: co ještě nevíte o pozemkových úpravách? (30. října 2019)
Klecový chov hospodářských zvířat (31. října 2019)
Likvidace plastových odpadů potravinářského průmyslu (17. září 2019)

další

Ostatní jednání a akce

Přijetí místopředsedy EK pro energetickou unii pana Maroše Šefčoviče (31. května 2018)
Návštěva výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem (24. května 2018)
Návštěva Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (26. dubna 2018)
Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni (25. dubna 2018)
Setkání s eurokomisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem o víceletém finančním rámci Evropské unie po roce 2020 (5. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)