Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 18
č. 16 (7. a 8. listopadu 2018)
č. 15 (10. října 2018)
č. 14 (26. září 2018)
č. 13 (5. a 6. září 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 15 (10. října 2018)
č. 14 (26. září 2018)

další

Usnesení

č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 169) - jednání garančního výboru (7. listopadu 2018)
č. 65k vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství vč. dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly (viz sněmovní dokument č. 1402) a v rámci kapitoly dále společná zemědělská politika - vazba na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) (7. listopadu 2018)
č. 64k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/, Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (7. listopadu 2018)
č. 63k volbě členky podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (10. října 2018)
č. 62k převzetí záštity nad seminářem „ Dietní stravování dětí a mládeže" (10. října 2018)

další

Semináře

Dopad regulace na maloobchodní trh s potravinami (26. září 2018)

další

Ostatní jednání a akce

Přijetí místopředsedy EK pro energetickou unii pana Maroše Šefčoviče (31. května 2018)
Návštěva výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem (24. května 2018)
Návštěva Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (26. dubna 2018)
Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni (25. dubna 2018)
Setkání s eurokomisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem o víceletém finančním rámci Evropské unie po roce 2020 (5. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)