Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 1 (24. listopadu 2021)

další

Usnesení

č. 7k účasti zástupce zemědělského výboru na jednání zemědělských výborů zemí V4 (26. listopadu 2021)
č. 6k termínu a pořadu příští schůze výboru (24. listopadu 2021)
č. 5k volbě místopředsedů výboru (24. listopadu 2021)
č. 4ke stanovení počtu místopředsedů výboru (24. listopadu 2021)
č. 3k volbě předsedy výboru (24. listopadu 2021)

další
ISP (příhlásit)