Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 18 (15. května 2019)
č. 19 (23. dubna 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 19 (23. dubna 2019)
č. 17 (3. dubna 2019)

další

Usnesení

č. 125k návrhu termínu a pořadu příští schůze (15. května 2019)
č. 124k návrhu na udělení znaku a vlajky obci Čakov (15. května 2019)
č. 123k zahraniční cestě delegace výboru do Číny (15. května 2019)
č. 122ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2018 do března 2019 (15. května 2019)
č. 121ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2018 (15. května 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)