Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 50veřejnosti nepřístupná; videopřenos (17. března 2021)
č. 48veřejnosti nepřístupná; videopřenos (17. února 2021)
č. 49neveřejná (28. ledna 2021)
č. 47veřejnosti nepřístupné - viz. aktuality (6. ledna 2021)
č. 46 (9. prosince 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 48 (17. února 2021)
č. 49 (22. a 28. ledna 2021)

další

Usnesení

č. 283k aktuální informaci zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví k mimořádným opatřením ve vzdělávání a v důsledku COVID-19 (17. února 2021)
č. 282k epidemiologickému rozboru opravňujícímu omezení školní docházky (17. února 2021)
č. 281k Výroční zprávě České školní inspekce za rok 2019/2020 (17. února 2021)
č. 280k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 702) (17. února 2021)
č. 279k přerušení 49. schůze výboru (22. ledna 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Pandemie COVID-19 - společenské dopady (1. července 2020)
k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)

další




ISP (příhlásit)