Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 46 (9. prosince 2020)
č. 45veřejnosti nepřístupná (10. listopadu 2020)
č. 44veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020)
č. 43vstup pouze pro pozvané hosty (20. října 2020)
č. 42informace o zrušení (7. října 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 44 (18. listopadu 2020)
č. 45 (10. listopadu 2020)

další

Usnesení

č. 267k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (18. listopadu 2020)
č. 266k problematice studentů lékařských a nelékařských povolání pracujících v nemocnicích v návaznosti na probíhající epidemii onemocnění Covid-19 (18. listopadu 2020)
č. 265k informaci zástupce MŠMT o schválené novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., která upravuje a blíže specifikuje podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - oblast realizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturity (18. listopadu 2020)
č. 264k návrhu rozpočtu na rok 2021, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (18. listopadu 2020)
č. 263k aktuální informaci zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19 (18. listopadu 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Pandemie COVID-19 - společenské dopady (1. července 2020)
k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)

další
ISP (příhlásit)