Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 31 (19. února 2020)
č. 30 (5. února 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 30 (5. února 2020)
č. 28 (11. prosince 2019)

další

Usnesení

č. 189k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 645) (19. února 2020)
č. 190k návrhu termínu a pořadu příští schůze (19. února 2020)
č. 188k Návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, který se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 159) (19. února 2020)
č. 187k Vládnímu návrhu zákona,kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 646) (19. února 2020)
č. 184k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 503) (5. února 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)