Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 35 (27. března 2024)
č. 34 (14. února 2024)
č. 33zrušeno (7. února 2024)
č. 32 (1. prosince 2023)
č. 31ZRUŠENA (18. října 2023)

další

Zápisy z jednání

č. 35 (27. března 2024)
č. 34 (14. února 2024)

další

Usnesení

č. 188k návrhu na udělení znaků a vlajek (10. dubna 2024)
č. 184k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka k problematice PHmax - analýza současného stavu + návrh možného řešení pro školy menšího typu, venkovské školy (27. března 2024)
č. 187ke schválení termínu a programu 36. schůze výboru (27. března 2024)
č. 186k převzetí záštity (27. března 2024)
č. 185k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka a ředitele CERMAT Miroslava Krejčího o fungování elektronického systému přihlášek na střední školy (DiPSy) (27. března 2024)

další

Semináře

Udržitelnost financování a strategický rozvoj vysokých škol (15. listopadu 2023)
Umělecké vzdělávání – rodinné stříbro české vzdělávací soustavy v kontextu výzev 21. století (14. dubna 2023)
Úloha venkovských škol a jejich budoucnost (13. dubna 2023)
Mentoring ve školství (nové pozice provázejícího a uvádějícího učitele) v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (7. prosince 2022)
Škola a sport (14. září 2022)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)