Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 21mimořádná (30. listopadu 2022)
č. 20 (2. listopadu 2022)
č. 19 (19. října 2022)
č. 18 (5. října 2022)
č. 17změna termínu (14. září 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 19 (19. října 2022)
č. 18 (5. října 2022)

další

Usnesení

č. 74k Dokumentu EU - 12003/2022 Návrh doporučení Rady o revizi barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče (5.10.2022) (2. listopadu 2022)
č. 77k Návrhu termínu a pořadu další schůze výboru (2. listopadu 2022)
č. 76„Různé" (2. listopadu 2022)
č. 75k „Plánu zahraničních aktivit výboru pro rok 2023" (2. listopadu 2022)
č. 73k Dokumentu EU - 12002/2022 Návrh doporučení Rady o přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči (5.10.2022) (2. listopadu 2022)

další

Semináře

Neviditelnost není superschopnost (25. listopadu 2022)
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zajišťování a rozšiřování pobytových služeb seniorům (8. prosince 2022)
Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání - právní úprava a praxe (9. listopadu 2022)
Problematika vyloučených lokalit v ČR (14. září 2022)
Iniciativa pro dítě 21 - možnosti a výzvy (spolu)práce při řešení případů ohrožených dětí (9. června 2022)

další


Navigace sekce Výbor pro sociální politikuISP (příhlásit)