Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 50 (19. června 2024)
č. 49 (5. června 2024)
č. 48 (22. května 2024)
č. 47 (24. dubna 2024)
č. 46 (10. dubna 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 48 (22. května 2024)
č. 44 (29. února 2024)

další

Usnesení

č. 162k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 663/ (5. června 2024)
č. 167k termínu vyslání delegace výboru pro sociální politiku do Francie (5. června 2024)
č. 166k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2023 kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (5. června 2024)
č. 165k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluva Mezinárodní organizace práce č. 191 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023 a k informaci Změny z roku 2022 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 207 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023, a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 208 o kvalitní učňovské přípravě z roku 2023 spolu se stanoviskem vlády k nim /ST 635/ (5. června 2024)
č. 164k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku /ST 662/ (5. června 2024)

další

Semináře

sx018-20240522 AĹž vyletĂ­ z hnĂ­zda.jpeg
sx018-20240522 AĹž vyletĂ­ z hnĂ­zda.jpeg
Lidé a roboti při práci14. května 2024
Lidé a roboti při práci
Duše teenagera, úzkosti, deprese a sebevražedné myšlenky aneb Nejsi v tom sám!25. dubna 2024
Duše teenagera, úzkosti, deprese a sebevražedné myšlenky aneb Nejsi v tom sám!
Jak zlepšit právní postavení pečujících osob a možnosti jejich odpočinku7. prosince 2023
Jak zlepšit právní postavení pečujících osob a možnosti jejich odpočinku
Zvyšování dostupnosti péče v domácím prostředí27. dubna 2023
Zvyšování dostupnosti péče v domácím prostředí

další
ISP (příhlásit)