Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

Návštěva studia ČT Ostrava (15. září 2022)
č. 10 (15. září 2022)
č. 9přenášeno online na Stream 3 (9. června 2022)
č. 8přenášeno online na Stream 3 (17. května 2022)
Společné setkání Rady Českého rozhlasu a Volebního výboruzrušeno (5. května 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 9 (9. června 2022)
č. 8 (17. května 2022)

další

Usnesení

č. 60K Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2021 /ST 277/ (15. září 2022)
č. 59K Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2021 /ST 188/ (15. září 2022)
č. 58Ke schválení programu 10. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (15. září 2022)
č. 57K uspořádání semináře „Definice poplatníka“ (23. června 2022)
č. 56Ke schválení výjezdního zasedání do Televizního studia Ostrava (17. června 2022)

další

Semináře

Definice poplatníka (5. října 2022)
Prezentace zpravodajství a služeb České tiskové kanceláře (22. února 2022)

další
ISP (příhlásit)