Akce 9. června 2021

Schůze ÚPV

č. 92 (9. června 2021) 

Schůze Poslanecké sněmovny

107. schůze (9. června 2021) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena
108. schůze (od 9. června) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy (přerušeno na neučito)
109. schůze (9. června 2021) - pořad schůze, stenoprotokoly


Navigace sekce Ústavně právní výborISP (příhlásit)