Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 23ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE (29. listopadu 2022)
č. 22 (15. listopadu 2022)
č. 21 (9. listopadu 2022)
č. 20 (2. listopadu 2022)
č. 19 (19. října 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 23 (29. listopadu 2022)
č. 22 (15. listopadu 2022)

další

Usnesení

č. 180ke schválení pořadu 24. schůze rozpočtového výboru (29. listopadu 2022)
č. 179k vládnímu návrhu zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (sněmovní tisk 218) a vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (sněmovní tisk 219) - 3. čtení (29. listopadu 2022)
č. 178k žádosti ministra financí o změnu režimu předkládání údajů o plnění základních parametrů Konvergenčního programu rozpočtovému výboru (29. listopadu 2022)
č. 177k revokaci usnesení rozpočtového výboru č. 166 (29. listopadu 2022)
č. 176k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - (29. listopadu 2022)

další
ISP (příhlásit)