Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 44 (23. září 2020)
č. 43 (9. září 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 43 (9. září 2020)
č. 42 (26. června 2020)

další

Usnesení

č. 450ke Zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2020 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2020) - sněmovní tisk 976 (23. září 2020)
č. 449k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 918 – 2. čtení (23. září 2020)
č. 448k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 909 (23. září 2020)
č. 447k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 567 (23. září 2020)
č. 446k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 - sněmovní tisk 843 (23. září 2020)

další

Semináře

Daňové výjimky v rámci daňového balíčku - stravenkový paušál (8. září 2020)

další
ISP (příhlásit)