Dokumenty

Sněmovní tisky

Sněmovní tisky jsou dokumenty, o kterých Sněmovna jedná a ke kterým se vyjadřují poslanci a orgány Sněmovny např. pozměňujícími návrhy a usneseními. Sněmovní tisky se dělí podle typu a způsobu projednávání na:

  Ke sněmovním tiskům vytváříme několik rejstříků: věcný, dle tezauru EUROVOC, dle navržených změn předpisů Sbírky zákonů.  

Sněmovní dokumenty

Sněmovní dokumenty jsou podklady pro jednání Poslanecké sněmovny, které nemají jednacím řádem určenou proceduru projednávání.

Dokumenty Evropských společenství a Evropské unie

Poslanecká sněmovna se vyjadřuje k některým dokumentům a návrhům Evropských společenství a Evropské unie, prostřednictvím Výboru pro evropské záležitosti, který vybírá dokumenty, kterými se bude zabývat. O dalších informuje ve Výběru dokumentů EU.  

Usnesení Poslanecké sněmovny

Usnesení Poslanecké sněmovny  

Rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny

Rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny

Zákony

Přehled zákonodárné činnosti

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
Jednací řád Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv č. 309/1999 Sb.
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce č. 236/1995 Sb.

Dekrety prezidenta republiky (Benešovy dekrety)

Ústavní zákon o Československé federaci č. 143/1968 Sb.
Ústava Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb.
Ústava Československé republiky č. 150/1948 Sb.
Ústavní listina Československé republiky č. 121/1920 Sb.
Prozatímní ústava Československé republiky č. 37/1918 Sb.  

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka zákonů (Ministerstvo vnitra) [nutný Acrobat Reader]
Sbírka zákonů (Sagit - InfoNet)
Sbírka zákonů (TORI Soft)
Sbírka zákonů (epravo.cz)
Sbírka zákonů (ASPI)
ISP (příhlásit)