Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 16. do 22. 11. 2020

Pondělí 16. listopadu 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 17. listopadu 2020

Státní svátek

 

Středa 18. listopadu 2020


Ve dnech 18. - 23. listopadu se poslanci J. Hájek, J. Farský, J. Lipavský a H. Langšádlová zúčastní zasedání on-line konference Parlamentního shromáždění NATO v Bruselu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 49 - pouze přizvaným hostům, upravená (18. listopadu 2020, od 9:30)
Kontrolní výbor
č. 35 - veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020, od 14:00)
Rozpočtový výbor
č. 47 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 73 - pouze pro poslance a zástupce přísl. resortu (18. listopadu 2020, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 44 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020, od 14:00)
č. 44 - veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020, od 15:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 60 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 40 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020, mimo objekty PS)
Výbor pro sociální politiku
č. 63 (18. listopadu 2020, od 10:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 44 - veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020, od 8:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 45 - pouze pro poslance a přizvané externí osoby (18. listopadu 2020, od 14:30)
Výbor pro zdravotnictví
č. 76 - pouze poslancům, zástupcům MZ ČR a pozv. hostům (18. listopadu 2020, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 32 - veřejnosti nepřístupná s výjimkou pozvaných hostů (18. listopadu 2020, od 11:00)
Zahraniční výbor
č. 49 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020, od 14:00)
Zemědělský výbor
č. 39 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020, od 8:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 13 - neveřejná (18. listopadu 2020, od 17:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 18 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020, od 15:00)

 

Čtvrtek 19. listopadu 2020


70. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 8.00 hodin

podle § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu


65. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

2. Návrh poslanců Jana Řehounka , Zbyňka Stanjury , Jiřího Dolejše, Věry Kovářové a Jana Hrnčíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2


69. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v 18.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení


Dne 19. 11. se poslanec J. Kobza zúčastní on-line Meziparlamentní konference na vysoké úrovni k migraci a azylu organizované Evropským parlamentem ve spolupráci s německým předsednictvím


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka pořádá
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd
ve spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny
videokonferenci na téma
„Idea parlamentarismu ve střední Evropě po roce 1989:
30 let od prvních svobodných voleb“

od 10.00 hodin

Online via Zoom: https: //zoom.us/j/95567351386?pwd=Ym5Tcmx0NU9zTkw5dVVXUEdQZm9jQT09

(Meeting ID: 955 6735 1386, Passcode: 693996)


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 71 (19. listopadu 2020, od 13:00)
Volební výbor
č. 25 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (19. listopadu 2020, od 13:30)

 

Pátek 20. listopadu 2020


66. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyNávrh pořadu:

Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/ - třetí čtení


67. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 10.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení


68. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 12.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další
/sněmovní tisk 630/ - druhé čtení

2. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury a Marka Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení

4. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení

5. Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

6. Vyhodnocení boje proti korupci - zejména plnění doporučení GRECO 4. hodnotícího kola, příprava reformy dohledu nad veřejnými zakázkami vykonávaného ÚOHS a příprava zákona o ochraně oznamovatelů podle programového prohlášení vlády


71. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1073/ - prvé čtení

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)