Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Pozvánka na schůzi č. 18 (18. listopadu 2020)

Informace: veřejnosti nepřístupná; přímý přenosISP (příhlásit)